الک ویبره زمینی

الک ویبره زمینی

کد محصول: VE 60

نوع عملیات قابل انجام: جدا کردن سنگ ها (مدیا) از قطعات ویبره شده.