خشک کن سانتریفیوژ

خشک کن سانتریفیوژ

نوع عملیات قابل انجام:

برای خشک کردن قطعات ریز استفاده می شود که این عملیات توسط چرخش سبد داخل دستگاه در محیطی که به واسطه المنت حرارتی داغ شده است قطعات را خشک می کند.