دستگاه تریم

دستگاه تریم

دستگاه های تریم برای جداسازی, پلیسه گیری و بریدن قسمت های اضافه قطعات لاستیکی مانند پکینگ،اورینگ و … استفاده می شود