صنایع متالورژی پودر

توضیحات: از خدمات ویبره در صنایع متالورژی پودر در فرآیند های پلیسه برداری،  پرداخت کاری (پولیش)، افزایش کیفیت سطح استفاده می شود.

مشتریان/شرکت هایی که همکاری داریم:

  1. متالورژی پودر سهند
  2. متالورژی پودر زاوشی
  3. متالورژی پودر پارس
  4. متالورژی پودر ایران
  5. متالورژی پودر مشهد
  6. متالورژی پودر ماد صنعت
  7. متالورژی پودر الوند
  8. متالورژی پودر آذر