الک ویبره

نوع عملیات قابل انجام: سرند . جدا کردن انواع مواد، قطعات، پودرها، دوغاب، در چندین سایز و مش بندی متفاوت

قابلیت: قابلیت طراحی و تولید بر اساس نیاز مشتریان در تعداد طبقات و مش بندی های مختلف.