محصولات مصرفی

سنگهای سایش:

دو رسته سنگهای سایش وجود دارد؛
1. سنگ سایش سیلیکونی
2. سنگ های سایش پلیمری با سایش بالاسخت
3. سنگ های پلیمری با سایش نرم
قابلیت: باربرداری و پلیسه گیری

سنگ های پولیشی:

1. سنگ های پولیش پورسلن کروی
2. سنگ های پولیش پورسلن میله ای
قابلیت: پولیش و جلا

ساچمه استیل:

1. ساچمه استیل کروی
2. ساچمه استیل بشقاب پرنده ای
قابلیت: پولیش و جلا

گرانول:

1. گرانول ذرت جهت خشک کردن
2. گرانول گردو جهت پولیش کردن
قابلیت: خشک و تمیز کردن قطعات